Technologické centrum Praha

2 / 2019

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 19.06.2019 Typ publikace: Echo ISSN: 1214-7982

2 / 2019

2 / 2019

Soubory:

Články ke stažení:

  • B. Koč: V Brně o chytrých městech
  • V. Albrecht: Příprava programu Horizont Evropa běží na plné obrátky
  • J. Čejková, D. Frank, V. Korittová, M. Škarka: Účast měst ČR v programu Horizont 2020
  • M. Škarka: Problematika Smart Cities a možnosti zapojení měst do evropských projektů
  • D. Frank, V. Korittová, O. Mirovský, J. Čejková: Zkušenosti měst s účastí v projektech programu Horizont 2020
  • J. Čejková: Oběhové hospodářství
  • V. Albrecht, N. Witzanyová: ELI a ESS: Unikátní evropská zařízení pro materiálový výzkum

Druhé číslo časopisu Echo se věnuje stavu příprav RP Horizont Evropa, rozebírá možnosti zapojení měst do programu H2020, přináší informace o unikátních infrastrukturách ELI a ESS. Článek Oběhové hospodářství (tedy cirkulární ekonomika,
v poslední době tolik zmiňované téma) se zaměřil na připravovaná témata budoucí výzvy a na  některé projekty podpořené
z programu H2020.

Obsah čísla naleznete, viz detail vydání.