Technologické centrum Praha

2-3 / 2018

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 27.06.2018 Typ publikace: Echo ISSN: 1214-7982

2-3 / 2018

2-3 / 2018

Soubory:

Články ke stažení:


Předprázdninové Echo vyšlo jako dvojčíslo, jehož nejobsáhlejší článek je v angličtině a informuje
o problematice „Nature based solutions“
– tedy „řešeních inspirovaných přírodou“.
Další příspěvky se věnují např. objasnění novinky v budoucím RP Horizon Europe, tzv. výzkumným misím. Najdete zde i příspěvek o genderové rovnosti ve výzkumu a žadatelé o projekty by neměli vynechat informaci o „nácviku“ pohovorů, kterými musí projít všichni úspěšní žadatelé o grant ERC, či
o problematice psaní anotací projektů.