Technologické centrum Praha

Analýza účasti ČR v institucionalizovaných partnerstvích programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 19.05.2023 Typ publikace: Články v externích časopisech

Analýza účasti ČR v institucionalizovaných partnerstvích programu Horizont Evropa

Analýza účasti ČR v institucionalizovaných partnerstvích programu Horizont Evropa

Články ke stažení:

Dne 19. listopadu 2021 bylo přijato nařízení 2021/2085 Rady EU, které umožnilo vznik devíti nových evropských institucionalizovaných partnerství zřízených pod programem Horizont Evropa, tzv. společných podniků. Do roku 2027 mají k dispozici rozpočet ve výši přibližně 10 miliard EUR.

Společné podniky byly založené na základě čl. 187 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Doplňme, že mezi partnerství, založená na základě č. 187 SFEU, patří také partnerství pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC), zřízené vlastním právním aktem mimo nařízení 2021/2085.

Tyto společné podniky, resp. tato evropská partnerství, fungující v programu Horizont Evropa pod jeho druhým pilířem „Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu“ mají z programu Horizont Evropa do roku 2027 k dispozici rozpočet ve výši přibližně 10 miliard € (podrobněji tab. 1). Tento rozpočet je doplněn minimálně stejnou částkou „neunijních" investic od dalších zúčastněných partnerů v těchto partnerstvích. Očekává se, že společný finanční příspěvek z unijních a dalších zdrojů bude znamenat další investice pro oblasti zdraví, dopravy, energetiky, digitálních technologií, vytvoří nová pracovní místa, podpoří ekonomický růst a bude mít dlouhodobý pozitivní vliv na životní prostředí a společnost.

Institucionalizovaná partnerství programu Horizont Evropa nejsou novou formou účasti výzkumných subjektů v mezinárodních projektech, ale navazují na jednu z forem partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a inovací (Public-Private Partnerships (PPPs) in research and Innovation) realizované jako společné podniky (Joint Undertakings (JUs), resp. jako společné technologické iniciativy (Joint Technology Initiatives (JTIs) v předchozích RP. Přehled institucionalizovaných partnerství ustanovených dle článku 187 SFEU realizovaných v programu Horizont Evropa je uveden v tabulce 1.

Tabulky a celý text Dana Franka je na webu Vědavýzkum.cz.