Technologické centrum Praha

Dosavadní účast České republiky v misích programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 30.04.2023 Typ publikace: Články v externích časopisech

Dosavadní účast České republiky v misích programu Horizont Evropa

Dosavadní účast České republiky v misích programu Horizont Evropa

Články ke stažení:

Analýza Technologického centra Praha stručně shrnuje účast České republiky
v misích programu Horizont Evropa v evropském kontextu. Mise jsou v rámcovém programu novým konceptem. Stručně řečeno, jde o ambiciózní aktivity v oblasti výzkumu a inovací, které mají dopad napříč obory a odvětvími a jsou důležité pro významnou část evropského obyvatelstva.

V současnosti jsou mise zavedeny pro tyto oblasti:

- přizpůsobování se změně klimatu včetně sociální transformace,
- rakovina,
- zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody,
- chytrá a klimaticky neutrální města,
- zdravá půda a potraviny.

Téma misí významně rezonovalo i pozičními dokumenty, které reagovaly na veřejnou konzultaci Evropské komise ze dne 1. prosince 2022 zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027. Zavedení misí bylo napříč pozičními dokumenty vnímáno kriticky, a to zejména z důvodů nejasné vazby na II. pilíř, nastavení rozpočtu misí, neprovázanosti s národními a regionálními rozvojovými a inovačními strategiemi a složité struktury nastavení misí (včetně jejich netransparentnosti a obtížnosti na orientaci).

Cílem příspěvku je proto na stanoviska v těchto pozičních dokumentech navázat a stručně analyzovat účast České republiky v misích
v evropském kontextu.

Celý text článku Vladimíra Vojtěcha (TC Praha) je k dispozici na Vědavýzkum.cz