Technologické centrum Praha

Evropa vyrazila do boje s odpady

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 20.12.2018 Typ publikace: Články v externích časopisech

Evropa vyrazila do boje s odpady

Evropa vyrazila do boje s odpady

Články ke stažení:

Pojmy "oběhové hospodářství" či "cirkulární ekonomika" se v poslední době často skloňují na globální i lokální úrovni. Výjimkou není ani Evropa, která v roce 2018 přijala opatření za účelem ochrany naší planety a přechodu k novému modelu hospodářství.

Model se zakládá na minimalizaci tvorby odpadu a opravě, renovaci či recyklaci existujících produktů a materiálů, abychom je opětovně využívali. Posun k oběhovému hospodářství znamená snížení negativních dopadů na životní prostředí, zvyšení bezpečnosti dodávek surovin, posílení konkurenceschopnosti a inovací, vyšší růst a tvorbu nových pracovních míst. Evropská komice odhaduje, že by jich mohlo v zemích EU vzniknout okolo půl milionu.

V kontextu transformace evropského hospodářství přijala Evropská komise v lednu 2018 balíček pro oběhové hospodářství, které obsahuje změnu šesti odpadových směrnic Evropské unie......

Celý text článku je k dispozici v AB Bulletinu 12/2018 na tomto odkazu (str. 14-15)

Autorka: Denisa Fančová, kanceláře CZELO v Bruselu