Technologické centrum Praha

Nízké zastoupení žen ve vědě se odráží i do grantů ERC

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 28.03.2023 Typ publikace: Články v externích časopisech

Nízké zastoupení žen ve vědě se odráží i do grantů ERC

Nízké zastoupení žen ve vědě se odráží i do grantů ERC

Články ke stažení:

Ačkoliv je v dlouhodobém měřítku úspěšnost žen při podávání grantů ERC v RP téměř totožná s úspěšností mužů na globální i české úrovni, a ženy výzkumnice mají ve srovnání s muži na globální úrovni téměř stejnou úspěšnost i v projektových návrzích, které se týkají technických oborů, jejich zapojení do přípravy ERC grantů je mnohem nižší, než je tomu u jejich mužských kolegů.

Zatímco na globální úrovni je patrné postupné vyrovnávání podílu žen v roli uchazeček
o grant ERC, v ČR se situace ohledně většího zapojení výzkumných pracovnic do excelentního výzkumu výrazně nezlepšuje, ale spíše stagnuje. Tabulka 2 uvádí poměry počtů projektových návrhů předložených výzkumníky – muži k počtům projektových návrhů zpracovaných ženami – výzkumnicemi. Poměry předložených projektových návrhů jsou
v tabulce zpracovány a prezentovány na úrovni:

Celý článek D . Franka na webu Vědavýzkum.cz