Technologické centrum Praha

Akce Marie Skłodowska-Curie

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 09.03.2023 Typ publikace: Edice Vademecum Horizont Evropa

Akce Marie Skłodowska-Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie

Soubory:

Listovací verze:

Články ke stažení:

Elektronická brožura Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) ze série VADEMECUM Horizont Evropa

Publikace je určena nejen žadatelským institucím a výzkumným pracovníkům ucházejícím se o granty MSCA, ale i řešitelům již schválených projektů MSCA, stejně jako projektovým manažerům, a to jak ve fázi přípravy projektů, tak při jejich implementaci.
Publikace na více jak 140 stranách umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí MSC, informuje o způsobu předkládání projektových návrhů a jejich hodnocení, představuje základní principy financování projektů MSCA vč. vykazování nákladů, reportování, kontrol a auditů. Uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s realizací těchto projektů a v neposlední řadě také stručně shrnuje otázky etiky, otevřené vědy, šíření a využití výsledků výzkumu i práva k duševnímu vlastnictví.

Obsahuje také celou řadu užitečných rad a tipů shromážděných národními kontaktními pracovníky (NCP) při jejich každodenní práci a díky spolupráci s výzkumníky/výzkumnicemi zapojenými do projektů MSCA, hodnotiteli těchto projektů a projektovými manažery poskytujícími institucionální podporu.