Technologické centrum Praha

Které tuzemské podniky nejvíce čerpaly veřejné prostředky na výzkumné, vývojové a inovační aktivity?

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 02.03.2023 Typ publikace: Články v externích časopisech

Které tuzemské podniky nejvíce čerpaly veřejné prostředky na výzkumné, vývojové a inovační aktivity?

Které tuzemské podniky nejvíce čerpaly veřejné prostředky na výzkumné, vývojové a inovační aktivity?

Soubory:

Články ke stažení:

Článek v časopise Inovační podnikání a transfer technologií č. 1/2023, vydávaném Asociací inovačního podnikání ČR z. s., identifikoval 2 500 tuzemských podniků, které v období 2007–2022 dohromady čerpaly 41 mld. Kč z veřejných prostředků na podporu svých výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, a popsal strukturu těchto podniků.

Nejčastěji byly podpořeny drobné a malé podniky. Z hlediska vlastnictví pak domácí podniky, z oborového hlediska podniky zaměřené na zpracovatelský průmysl, profesní vědecké a technické činnosti a informační a komunikační činnosti. Na rozvoj svých výzkumných, vývojových a inovačních aktivit podniky nejčastěji využívaly výlučně tuzemské programy.

Celý článek Vladimíra Vojtěcha si můžete přečíst v příloze nebo na odkazu zde.