Technologické centrum Praha

Podíl žadatelek o grant ERC v ČR stagnuje

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 07.12.2022 Typ publikace: Články v externích časopisech

Podíl žadatelek o grant ERC v ČR stagnuje

Podíl žadatelek o grant ERC v ČR stagnuje

Články ke stažení:

Není žádným tajemstvím, že ve vědě, výzkumu, technice a inovacích působí v ČR převážně muži. Mezinárodní srovnání ukazují, že v ČR je skóre genderové rovnosti
v porovnání se zbytkem Evropy poměrně nízké, ČR se tak často objevuje až na chvostu uváděných statistik.

Genderová témata se začala objevovat již v 5. rámcovém programu ( RP) a k jejich významnému posílení došlo od roku 2002, tj. od počátku 6. RP. V právě probíhajícím programu Horizont Evropa je genderová dimenze ve výzkumu jeho průřezovým tématem.1 Téma genderu v projektech Horizontu Evropa a zvýšený důraz EU právě na genderovou rovnost skrze Plány genderové rovnosti aktuálně rezonují mezi uchazeči o projekty i v tomto RP.

Z nejnovějších genderových ukazatelů je možné vzpomenout například She Figures [2,3], vydané na konci r. 2021. Česká republika se podle EIGE (Gender Equality Index) řadí až na 22. místo v rámci EU. Podprůměrně si vede ve všech sledovaných kategoriích, včetně poměru žen v rozhodovacích pozicích ve výzkumu a inovacích nebo v poměru autorství výzkumných publikací. Studie She Figures 2021 uvádí, že ČR je s ohledem na genderovou rovnost pod evropským průměrem s tím, že pokud došlo k nějakým zlepšením, jsou pouze marginální.

Na národní úrovni je možné zmínit analýzu a vládní Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 z února 2021, která mapuje genderovou (ne)rovnost v České republice. Samotný dokument shrnuje, že úroveň rovnosti žen a mužů se v ČR „pohybuje výrazně pod průměrem EU“. Důraz EU na genderovou rovnost se projevuje i v jednotlivých částech RP. Vědecká rada ERC nedávno přijala plán rovnosti žen a mužů pro období 2021–2027. První plán byl zaveden již v roce 2008. Při porovnání statistik 7. RP a programu Horizont 2020 (H2020) se procento žadatelek, ačkoli je stále nižší než procento mužů, zvýšilo z průměrných 25% v 7. RP na 28% v H2020.

Celý článek Daniela Franka naleznete na webu Vědavýzkum.cz