Technologické centrum Praha

Rakouské předsednictví v Radě EU představilo výzkumné priority

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 10.07.2018 Typ publikace: Články v externích časopisech

Rakouské předsednictví v Radě EU představilo výzkumné priority

Rakouské předsednictví v Radě EU představilo výzkumné priority

Články ke stažení:

Půlročního předsednictví Evropské unie se v červenci ujalo Rakousko. V oblasti vědy, výzkumu a inovací se chce soustředit zejména na vyjednávání rámcového programu Horizont Evropa, který počítá s částkou 100 miliard eur na období 2021–2027. Dalšími cíli rakouského předsednictví je přijetí závěrů k Evropskému výzkumnému prostoru a podpora klíčových aspektů politiky výzkumu.

Iniciativu Horizont Evropa představila Evropská komise 7. června 2018 jako dosud nejambicióznější výzkumný a inovační program Evropské unie. Dodala přitom, že je zapotřebí dosáhnout dohody o dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby prostředky začaly co nejdříve přinášet reálné výsledky. Rakouské předsednictví si klade za cíl dosáhnout částečného obecného přístupu k nařízení Horizont Evropa včetně pravidel pro účast do konce listopadu 2018.

Předsednictví chce podpořit iniciativy pro digitalizaci a nové vysokovýkonné výpočetní techniky, vytváření systému pro otevřenou vědu European Open Science Cloud, síť European University Initiative a také programu Erasmus+.

Celý text článku je k dispozici za webu Akademie věd ČR zde.

Autoři: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Kristina Hrbková, Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace