Technologické centrum Praha

RISIS2

...známe cenu myšlenky

RISIS2

RISIS2

RISIS2 je navazující projekt na ukončený RISIS (2014 – 2018) - the European Research infrastructure for science, technology and innovation policy studies. Výsledkem tohoto projektu bylo celkem 12 databází, které jsou navzájem propojeny pomocí registru organizací nebo firem. Databáze zahrnují datové zdroje z oblasti patentů, publikací, rychle se rozvíjejících podniků, rozvoje kariéry výzkumníků a jejich mobility nebo evropských projektů. Hlavním cílem navazujícího projektu RISIS2 je aktualizace, prohloubení a rozšíření těchto databází. Cílovým uživatelům – řešitelům evropských projektů – je následně umožněn přístup k těmto datovým zdrojům včetně metodologické asistence při transformaci a analýze dat.
Technologické centrum Praha bylo přizváno k současnému projektu RISIS2 a jeho hlavním úkolem je rozšířit databázi evropských projektů o národní výzkumné projekty v nových členských státech (EU-13).

Partneři

Projekt řeší 18 partnerů, koordinátorem je Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Francie

Datum zahájení:

01.01.2019

Datum ukončení:

31.12.2023

Zadavatel:

Evropská komise (H2020)

Manažer:

Mgr. Ondřej Pecha, Ph.D.

Odkaz:

RISIS2