Technologické centrum Praha

Horizon Scanning pro odpovědný výzkum a inovace

...známe cenu myšlenky

Horizon Scanning pro odpovědný výzkum a inovace

Horizon Scanning pro odpovědný výzkum a inovace

Projekt reaguje na vysoce aktuální a významnou potřebu veřejné správy týkající se dostupnosti včasných a relevantních informací o dynamických technologických a souvisejících sociálně-ekonomických změnách pro strategické řízení politiky výzkumu a inovací.

Záměrem projektu je vyvinout systém pro kontinuální sledování a vyhodnocování technologických trendů a shromažďování signálů spojených s technologickými změnami s potenciálním dopadem na českou ekonomiku a společnost.

Projekt (č. TL02000487) je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR, z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Datum zahájení:

01.01.2019

Datum ukončení:

30.06.2021

Zadavatel:

Technologická agentura ČR

Manažer:

Ing. Michal Pazour, Ph.D.