Technologické centrum Praha

NCP ACADEMY 2

...známe cenu myšlenky

NCP ACADEMY 2

NCP ACADEMY 2

NCP ACADEMY 2 je návazným projektem NCP Academy. Je společným projektem několika evropských organizací, které na národní úrovni zastřešují a koordinují činnost kontaktních pracovníků v programu Horizont 2020 (NCP). V projektovém týmu jsou zastoupeni NCP koordinátoři a finanční a právní NCP, kteří mají za úkol především vzdělávat ostatní méně zkušené NCP kolegy nebo jiné tematicky zaměřené NCP sítě (formou na míru ušitých interaktivních workshopů), a to v průřezových oblastech programu H2020. Součástí projektových aktivit je také výměna zkušeností a best practises mezi členy týmu a předávání zpětné vazby zástupcům EK.

Partneři

Projekt řeší 17 partnerů, koordinátorem je Enterprise Ireland

Datum zahájení:

01.11.2018

Datum ukončení:

31.10.2020

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Ing. Lenka Chvojková , Ph.D.