Technologické centrum Praha

Net4SocietyHE

...známe cenu myšlenky

Net4SocietyHE

Net4SocietyHE

Net4SocietyHE (N4SHE) je nadnárodní síť pro národní kontakty (NCP) klastru 2 "Kultura, kreativita a inkluzivní společnost" (CL2) v programu Horizont Evropa. Národní kontakty jsou oficiálně určeni k tomu, aby poskytovaly poradenství výzkumným pracovníkům a dalším relevantním zúčastněným stranám v jejich úsilí o zajištění financování z EU. N4SHE navazuje na síť Net4Society, která je určena pro národní kontakty v rámci programu Společenská výzva 6 v rámci programu Horizont 2020 a na vnitrostátní kontakty pro socioekonomické a humanitní vědy v 7. rámcovém programu (zahájena v roce 2008) a bude dále rozvíjet služby a nástroje vytvořené jejím předchůdcem, aby pomohla národním kontaktům uspět v jejich práci.

Na podporu integrace SSH v rámci programu Horizont Evropa zorganizuje Net4SocietyHE na toto téma, speciální školení pro národní kontakty a zveřejní dokument "SSH Opportunities", který zdůrazní možnosti financování výzkumu SSH nad rámec označených témat v programu Horizont Evropa, včetně misí a partnerství, a samostatně zveřejní příležitosti v jiných programech EU.

Datum zahájení:

01.01.2021

Datum ukončení:

01.01.2027

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer: