Technologické centrum Praha

Eye of Europe - The Research and Innovation foresight community

...známe cenu myšlenky

Eye of Europe - The Research and Innovation foresight community

Eye of Europe - The Research and Innovation foresight community
Cíle projektu:
 • Zlepšit zapojení foresightu a výhledových aktivit do tvorby politik v oblasti výzkumu a inovací v Evropě
 • Posílit foresightovou komunitu a její zapojení do podpory rozhodovacího procesu
 • Podpořit výměnu znalostí mezi praktiky ve výhledových aktivitách a tvůrci politik
 • Motivovat odborníky v zapojení do foresightových aktivit
 • Zapojit širší veřejnost do výhledových aktivit
Projekt staví na 4 metodologických blocích:
 • Platforma Futures4Europe.eu
 • Výměna praktických zkušeností s uplatněním foresightu při tvorbě politik výzkumu a inovací (MLE)
 • Pilotní ověření metod foresightu na sérii workshopů a online konzultací různého formátu, metodologického zaměření a účastníků z různých společenských skupin
 • Posilování gramotnosti ve foresightových aktivitách a výhledových studií
 • Komunikace a propagace projektu s cílem posílení foresightové komunity

TC má na starosti organizaci akcí MLE a podílí se na přípravě akcí zaměřených na participaci a zapojení širší veřejnosti do tvorby politik výzkumu a inovací.

Výstupy
 • 5 akcí zaměřených na vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností (Mutual learning events - MLE), 2 akce fyzické a 3 online
 • Akce zaměřená na budoucí vývoj výzkumu a inovací v Evropském výzkumném prostoru (ERA)
 • 2 konferrence
 • 5-10 foresightových školení
 • Školící modul pro příjemce
 • Śkolení pro začínající výzkumníky
 • Rozsáhlý online kurz 

Partneři

 • UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII, (UEFISCDI), the Coordinator
 • AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH, (AIT)
 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV, acting as legal entity for its Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer)
 • TURUN YLIOPISTO, (UTU)
 • VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH, (VDI/VDE)
 • DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV, (DLR)
 • FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA, (FCT)
 • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, (CNR)
 • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM PRAHA ZSPO, (TC Praha)
 • AGENTIA NATIONALA PENTRU CERCETARE SI DEZVOLTARE, (ANCD)
 • URAD VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, (SK)
 • ASOCIATIA INSTITUTUL DE PROSPECTIVA, (PROSPECTIVA)
 • INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, (INRAE)
 • S. MANTZANAKIS KAI SIA O.E, (HELENOS CONSULTING)
 • INSIGHT FORESIGHT INSTITUTE SL, (IFI)
 • ARCTIK SRL (ARCTIK)
 • KOZGAZDASAG- ES REGIONALIS TUDOMANYI KUTATOKOZPONT, (CERS)
 • TECHNOPOLIS

Datum zahájení:

01.11.2023

Datum ukončení:

01.10.2026

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Lenka Hebáková