Technologické centrum Praha

EENergy

...známe cenu myšlenky

EENergy

EENergy

Projekt Enterprise Europe Network Energy grants for European SMEs (EENergy) propojí síť Enterprise Europe Network (EEN) s 900 evropskými malými a středními firmami s cílem poskytnout jim financování pomocí grantu. Cílem projektu je zlepšit energetickou efektivitu firem a přispět k redukci uhlíkové stopy.

Malé a střední firmy budou pracovat s poradci pro udržitelnost na přípravě udržitelného, energeticky efektivního akčního plánu. V rámci dvou výzev mohou žádat o grant ve výši až 10.000 EUR. Může se jednat například o spolufinancování nákladů na energetické audity, příspěvek na realizaci energeticky úsporných opatření ve výrobních linkách či k investicím redukujícím spotřebu energie ve firemních zařízeních. Navržená opatření musejí vést ke snížení spotřeby energie minimálně o 5 % v podpořeném projektu a případně k podpoře zavádění inovativních technologií. V České republice má být podpořeno nejméně 18 projektů.
Projekt je evropský projekt financovaný z programu Single Market Programe a výzvy na podporu opatření pro energetickou účinnost (Enterprise Europe Network Energy Efficiency Action - SMP-COSME-2023-EENEE).

Role TC Praha v projektovém konsorciu je zajistit řádné fungování Advisory Boardu (WP5), který bude mít poradní roli v projektu. Hlavními úkoly je založení této skupiny, přenos zkušeností nebo zpětné vazby a organizace schůzek mezi zástupci odborných skupin EEN a ostatních stakeholderů.

 

Partneři

Síť EEN - https://een.ec.europa.eu/local-contact-points

Datum zahájení:

01.10.2023

Datum ukončení:

30.09.2025

Zadavatel:

Evropská komise, EISMEA

Manažer:

Jiří Vavřínek

Odkaz:

EENergy