Technologické centrum Praha

RICH EUROPE

...známe cenu myšlenky

RICH EUROPE

RICH EUROPE

Projekt RICH EUROPE si klade za cíl zlepšit a podpořit profesionalizaci a harmonizaci služeb národních kontaktních bodů pro výzkumné infrastruktury programu Horizont Evropa a přispět ke konsolidaci ekosystému evropských výzkumných infrastruktur (RIs). Aktivity projektu rovněž usilují o zvýšení kvality znalostí uchazečů ve výzvách RIs a snížení vstupních bariér pro nově příchozí uchazeče, zejména z Widening zemí. 

Partneři

Projekt je koordinován italskou Agenturou pro podporu evropského výzkumu – APRE.

Datum zahájení:

01.06.2022

Datum ukončení:

01.05.2029

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Sylvie Burianová