Technologické centrum Praha

SEREN 5

...známe cenu myšlenky

SEREN 5

SEREN 5

Projekt SEREN 5 podporuje spolupráci a sdílení znalostí mezi národními kontakty programu Horizont Evropa, Klastr 3– Bezpečnost občanů ve společnosti. Sdružuje zkušené i začínající NCPs ze zemí EU, asociovaných a třetích zemí. Aktivity projektu jsou zaměřeny na poskytování kvalitních služeb klientům, zlepšení povědomí o možnostech programu mezi firemní i akademickou sférou včetně koncových uživatelů výsledků projektů. V rámci projektu se pořádají workshopy pro NCP i navrhovatele projektů, organizují se partnerské burzy, posuzují projektové záměry oproti zadání ve výzvách, pořádají se diskusní fóra s Evropskou komisí i jiné aktivity podporující budování komunit v evropském bezpečnostním výzkumu.

Partneři

Konsorcium tvoří 17 partnerů, koordinátorem je italská agentura APRE (Agency for the Promotion of European Research)

Datum zahájení:

01.09.2022

Datum ukončení:

31.08.2025

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Ing. Lenka Švejcarová