Technologické centrum Praha

IDEAL-IST

...známe cenu myšlenky

IDEAL-IST

IDEAL-IST

Projekt IDEAL-IST posiluje síť národních kontaktů (NCP) programu Horizont Evropa, Klastru 4 – digitalizace, průmysl a vesmír. Projekt poskytuje všem NCP odpovědným za digitální oblasti Klastru 4 přístup ke znalostem, nástrojům a zkušenostem, které potřebují k zajištění služeb nejvyšší kvality pro své klienty – navrhovatele projektů. Aktivity projektu zahrnují tréninky a semináře, poskytování review projektových návrhů ještě před uzávěrkou, podporu budování projektových konsorcií organizováním partnerských burz a osobních setkání, výměnu zkušeností a interakci IDEAL-IST s Evropskou komisí i se strategickými partnerstvími.

Partneři

Konsorcium tvoří 30 partnerů, koordinátorem je izraelská společnost ISERD (International Society for Engineering Research and Development)

Datum zahájení:

01.03.2022

Datum ukončení:

28.02.2025

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Ing. Lenka Švejcarová