Technologické centrum Praha

COSMOS4HEU

...známe cenu myšlenky

COSMOS4HEU

COSMOS4HEU

Projekt COSMOS4HEU je zaměřen na posílení spolupráce národních kontaktů (NCPs) v tématu SPACE v Klastru 4 programu Horizont Evropa. Cílem je posílení spolupráce, zvyšování kvalifikace, asistence
s vyhledáváním projektových partnerů a také pořádání akcí v tématu SPACE společně s EUSPA a Evropskou komisí. Projekt směřuje také k zapojování zcela nových subjektů, a to jak geograficky, tak
i tematicky.

Partneři

Projekt řeší 16 partnerů, koordinátorem je FORTH/PRAXI Network z Řecka.

Datum zahájení:

01.09.2022

Datum ukončení:

31.08.2025

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM