Technologické centrum Praha

NetEuratom

...známe cenu myšlenky

NetEuratom

NetEuratom

Projekt NetEuratom je zaměřen na posílení kvality služeb národních kontaktů (NCPs) programu EURATOM. Sdružuje národní kontakty z osmi zemí EU. Cílem projektu je posílení kompetencí a rozšíření znalostí NCPs a konsolidace jejich sítě. Projekt se rovněž zaměřuje na posílení synergií
s dalšími tematicky relevantními sítěmi národních kontaktů.

Partneři

Projekt řeší osm partnerů, koordinátorem je PRAXI Network z Řecka.

Datum zahájení:

01.06.2022

Datum ukončení:

31.05.2027

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Kateřina Dostálová

Odkaz:

neteuratom.eu