Technologické centrum Praha

NCP4Industry

...známe cenu myšlenky

NCP4Industry

NCP4Industry

Projekt NCP4Industry je síť národních kontaktů (National Cotnact Points), jejímž cílem je poskytování informací a pomoci žadatelům o projekty ve výzvách programu Horizont Evropa a jejich řešitelům v průmyslové části Klastru 4 – Digitalizace, průmysl a vesmír. Jeho bezplatné služby jsou zaměřené především na:

  • poradenství pro volbu vhodných témat v relevantních průmyslových výzvách Klastru 4,
  • posouzení vhodnosti projektového záměru pro podání projektového návrhu,
  • pomoc při tvorbě projektových návrhů,
  • pořádání partnerských burz pro navazování kontaktů za účelem formování projektových konsorcií a další pomoc při vyhledávání partnerů,
  • poradenství v administrativních a právních záležitostech řešených projektů.

Projekt těsně spolupracuje s oběma dalšími sítěmi národních kontaktů Klastru 4 pro oblast digitální (IDEAL-IST) a vesmír (COSMOS4HE).

Partneři

Konsorcium tvoří 18 národních kontaktů z členských zemí EU a zemí přidružených, koordinátorem projektu je italská agentura Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE).

Datum zahájení:

01.06.2021

Datum ukončení:

31.05.2024

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

RNDr. Petr Pracna, CSc.