Technologické centrum Praha

Access2EIC

...známe cenu myšlenky

Access2EIC

Access2EIC

Projekt Access2EIC představuje mezinárodní síť národních kontaktů pro nástroje Evropské rady pro inovace (EIC) a Evropské inovační ekosystémy (EIE) programu Horizont Evropa. Cílem projektu je usnadnit žadatelům zapojení do výzev EIC a EIE, snižovat bariéry, které brání většímu zapojení nováčků a zvyšovat účast i úspěšnost podnikatelů a žadatelů z tzv. Widening zemí (mezi kterými je i ČR).
Plánované aktivity mají též zlepšovat kvalitu služeb poskytovaných národními kontakty a zvyšovat komplementaritu a efektivitu podpory poskytované zástupci Access2EIC a dalšími relevantními sítěmi v rámci evropského inovačního ekosystému. 

Partneři

Konsorcium tvoří 16 partnerů, koordinátorem je italská agentura APRE (Agency for the Promotion of European Research).

Datum zahájení:

01.02.2022

Datum ukončení:

01.02.2029

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Mgr. Michaela Vlková

Odkaz:

access2eic.eu