Technologické centrum Praha

BrightSpace

...známe cenu myšlenky

BrightSpace

BrightSpace

Hlavním cílem projektu BrightSpace - Designing a Roadmap for Effective and Sustainable Strategies for Assessing and Addressing the Challenges of EU Agriculture to Navigate within a Safe and Just Operating Space je navrhnout efektivní a udržitelné strategie pro současné a budoucí úkoly zemědělství Evropské unie při zachování konceptu bezpečného a spravedlivého operačního prostoru včetně limitů životního prostředí tak, jak je definuje Zelená dohoda. Dílčími cíli bude vytvoření sady analytických nástrojů, které budou využity k experimentům, analýzám a koordinaci efektivních změn nových technologií, řídící struktury a krátkodobých a dlouhodobých zemědělských politik v rámci bezpečného a spravedlivého operačního prostoru.

Partneři

Konsorcium tvoří 14 partnerů, z ČR jsou jimi TC Praha a Česká zemědělská univerzita v Praze.
Více zde.

Datum zahájení:

01.11.2022

Datum ukončení:

31.12.2027

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

doc. RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.