Technologické centrum Praha

NCP_WIDERA.NET

...známe cenu myšlenky

NCP_WIDERA.NET

NCP_WIDERA.NET

Cílem projektu NCP_WIDERA.NET je zlepšit dovednosti a efektivitu národních kontaků (NCPs) pro část rozšiřování účasti (Widening) a posílení Evropského výzkumného prostoru (ERA), zastřešující název WIDERA. Projekt dále podpoří mezinárodní networking a zlepšení kvality návrhů podávaných subjekty z Widening zemí tím, že jim zajistí profesionální posouzení návrhů projektů.
K dalším službám, které jsou všechny poskytovány bezplatně, patří workshopy a informační dny
k přípravě návrhů, partnerské burzy, studijní návštěvy do pokročilých institucí či publikační aktivity. Projekt navazuje na předchozí projekt NCP_WIDE.NET financovaný z programu Horizont 2020.

Partneři

Konsorcium tvoří 31 národních kontaktů z členských států EU a zemí přidružených. Koordinátorem je Národní centrum pro výzkum a vývoj NCBR (Polsko).

Datum zahájení:

01.04.2022

Datum ukončení:

31.03.2025

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Mgr. Anna Vosečková