Technologické centrum Praha

CZERA

...známe cenu myšlenky

CZERA

Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA).

Stěžejní cíl projektu CZERA je poskytnout všem zúčastněným stakeholderům z prostředí VaVaI v ČR kompletní portfolio služeb analytického, informačního, poradenského a konzultačního charakteru, které jsou spjaty s nároky kladenými na zapojení do mezinárodní spolupráce ve VaVaI. 

Projekt obsahuje tři moduly:

  •  Modul 1: Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER), TC Praha
  •  Modul 2: Národní informační centrum pro genderové otázky v evropském výzkumu, NKC Gender a věda
  •  Modul 3: EURAXESS ČR, Středisko společných činností AV ČR

Partneři

TC je hlavním řešitelem, spoluřešiteli projektu jsou Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Datum zahájení:

01.01.2021

Datum ukončení:

31.12.2027

Zadavatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Manažer:

Ing. Naďa Koníčková