Technologické centrum Praha

COSMOS 2020 plus

...známe cenu myšlenky

COSMOS 2020 plus

COSMOS 2020 plus

Cílem projetku je odborná podpora celoevropské sítě národních kontaktů pro oblast kosmonautiky a vesmírného výzkumu prostřednictvím posílení vzájemné spolupráce. COSMOS 2020 plus je pokračujícím projektem v rámci programu Horizon 2020 a navazuje na předchozí projkety COSMOS, COSMOS+ a COSMOS2020.

Partneři

Národní kontakty 23 zemí EU pod koordinací DLR (Německo)

Datum zahájení:

01.06.2019

Datum ukončení:

31.12.2021

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM