Technologické centrum Praha

ADMA TranS4MErs

...známe cenu myšlenky

ADMA TranS4MErs

ADMA TranS4MErs

Projekt ADMA TranS4MErs má podpořit transformaci malých a středních výrobních firem (SMEs) v moderní podniky, které budou schopné řešit ekologické, digitální a společenské výzvy. Prostřednictvím komunitní platformy v kombinaci se školícími aktivitami, asistenčními programy a sadou rozličných aplikací podpoří malé a střední výrobní podniky v konkrétní fázi jejich rozvoje tak, aby se mohly připojit k digitální transformaci. Podniky získají rychlý, flexibilní a celoevropský přístup k pokročilému poradenství a odborným znalostem v oblasti digitalizace výroby, jakož i k odborné přípravě, a to díky konsorciu partnerů zastupujících všechny členské státy
EU-27.

Partneři

32 partnerů: 6 hlavních partnerů řídících jednotlivé pracovní balíčky, 26 partnerů sítě TranS4MErs pro šíření dopadu.
                     Koordinuje Irish Manufacturing Research (IMR), TC Praha je jediný partner za ČR.

Datum zahájení:

04.10.2021

Datum ukončení:

30.09.2024

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Ing. Petr Hladik, Ph.D.

Odkaz:

trans4mers.eu