Technologické centrum Praha

Bridge2HE

...známe cenu myšlenky

Bridge2HE

Cílem projektu Bridge2HE je zajistit výměnu znalostí a spolupráci mezi NCP/sítěmi NCP a hladký přechod z H2020 do Horizontu Evropa. Během implementace projektu bude vytvořen společný portál NCP pro Horizont Evropa, bude poskytováno mnoho školicích aktivit a nástrojů (včetně e-learning), organizovány „brokerage events“, „full proposal checks events” apod. Tyto aktivity budou určeny zejména pro NCP, v určité míře ale také pro organizace předkládající návrhy projektů či realizující projekty v Horizontu Evropa.
Projekt navazuje na předchozí projekty NCP Academy a NCP Academy 2.

Partneři

Národní kontakty 22 zemí EU pod koordinací MICINN (Španělsko)

Datum zahájení:

02.11.2020

Datum ukončení:

31.10.2022

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Ing. Lenka Chvojková , Ph.D.