Technologické centrum Praha

FIT-4-NMP

...známe cenu myšlenky

FIT-4-NMP

FIT-4-NMP

Cílem projektu FIT-4-NMP je zvýšit účast talentovaných nových malých a středních podniků
v projektech rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021-2027),
a to v regionech, které se dosud (v Horizont 2020) neúčastnily projektů v oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů a nových výrobních procesů - NMP. Nedostatečné zastoupení v programu H2020 se týkalo některých zemí
EU-13, EU-15 a přidružených zemí.
V rámci tříletého projektu budou pořádány motivační workshopy a školení pro talentované nováčky, firmám bude poskytnuta podpora při přípravě návrhů projektů NMP do programu Horizont Evropa a v rámci mezinárodních diskusních akcí a konferencí budou moci navázat spolupráci s významnými účastníky projektů NMP.

Partneři

Konsorcium projektu tvoří 10 partnerů, především ze zemí s nízkou účastí v oblasti NMP, kteří mají dlouholeté zkušenosti
s podporou firem jak ve výzkumných projektech, tak v transferu technologií a tvorbě podkladů pro formování národních politik (Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Česká republika, Holandsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina).
Koordinuje - Intelligentsia Consultants Sàrl (Lucembursko)

Datum zahájení:

01.01.2021

Datum ukončení:

31.12.2023

Zadavatel:

Evropská komise

Manažer:

Ing. Jiří Janošec, Ph.D.

Odkaz:

Fit4NMP