Technologické centrum Praha

TECHNO

...známe cenu myšlenky

TECHNO

Cílem projektu Technologický foresight pro podporu adaptability a efektivnosti HZS ČR je identifikovat technologické trendy a objevující se technologie, jež budou mít podstatný vliv na činnost, funkce, organizaci a vybavení Hasičského záchranného sboru ČR. Je využívána metoda horizon scanning pro zpracování velkých objemů dat a dále participativní metoda intenzivních expertních konzultací se zapojením odborníků zevnitř HZS ČR, tak odborníků v oblasti technologického foresightu. 

Partneři

Hlavním řešitelem je Technologické centrum AV ČR

Datum zahájení:

01.09.2019

Datum ukončení:

31.08.2022

Zadavatel:

Ministerstvo vnitra

Manažer:

Ing. Michal Pazour, Ph.D.