Technologické centrum Praha

INFRAM

...známe cenu myšlenky

INFRAM

Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur (INFRAM) 
Hlavním cílem projektu je vytvořit kvalifikované podklady pro efektivní řízení výzkumných infrastruktur na institucionální a národní úrovni. Dílčím cílem je identifikovat faktory strategického řízení výzkumných infrastruktur, které jsou ze strany řídicích a vedoucích pracovníků výzkumných infrastruktur a osob zodpovědných za řízení na národní úrovni považovány za zásadní. Poté budou navrženy nástroje, které pomohou zlepšit řízení na institucionální a národní úrovni. Tyto nástroje budou pilotně ověřeny ve spolupráci
s aplikačními garanty zastupujícími institucionální úroveň řízení výzkumných infrastruktur.

Partneři

TERI (TERTIARY EDUCATION & RESEARCH INSTITUTE, z.ú.)

Datum zahájení:

01.04.2020

Datum ukončení:

30.09.2022

Zadavatel:

Technologická agentura ČR

Manažer:

prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.