Technologické centrum Praha

Smysluplný nanotechnologický vývoj znamená dlouhodobé zapojování společenských aktérů

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 16.02.2021

Smysluplný nanotechnologický vývoj znamená dlouhodobé zapojování společenských aktérů

Smysluplný nanotechnologický vývoj znamená dlouhodobé zapojování společenských aktérů

Soubory:

Technologické centrum Akademie věd ČR se v letech 2017 až 2020 podílelo na řešení evropského projektu vývoje nanotechnologií v oblasti zdraví, energetiky a potravin. Mezi
jeho deset partnerů v projektu patřila nizozemská Univerzita v Twente (UT), dánská Board
of Technology (DBT) nebo španělská pobočka Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT). Projekt, který byl podpořen z evropského programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, měl za cíl vtáhnout do současného nanotechnologického vývoje nové aktéry, kterými byli kromě výzkumníků a zástupců firem i veřejnost nebo zástupci státu.
Tříletý projekt obsahoval diskusní kulaté stoly s veřejností i s odborníky, které se v průběhu projektu konaly ve třech evropských zemích (Španělsko, Nizozemsko a Česká republika), dále online konzultace a dílčí cíle jako např. konkrétní politická doporučení pro rozhodování s respektem ke společenským potřebám ale i obavám. Níže předkládáme stručné výsledky.....

Obsah celé zprávy naleznete v příloze níže.

Více o závěrech projektu také v přiloženém grafickém dokumentu „Závěry projektu GoNano 2017-2020“ (které obsahují živé odkazy na dílčí výsledky v projektu).