Technologické centrum Praha

Nový program EU na podporu výzkumu a inovací Horizont Evropa je příští výzvou pro českou vědu

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 04.12.2020

Nový program EU na podporu výzkumu a inovací Horizont Evropa je příští výzvou pro českou vědu

Nový program EU na podporu výzkumu a inovací Horizont Evropa je příští výzvou pro českou vědu

Soubory:

Technologické centrum Akademie věd ČR představilo při online přenosu ve středu
2. prosince 2020 nadcházející rámcový program pro výzkum a inovace Evropské unie (EU) Horizont Evropa (2021 – 2027). Akce byla zorganizovaná Technologickým centrem, resp. jeho Národním informačním centrem pro evropský výzkum (NICER), pod záštitou Zastoupení Evropské komise v ČR, a také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Horizont Evropa bude již jako 9. rámcový program pro výzkum a inovace nahrazovat od ledna 2021 stávající program Horizont 2020 a měl by být zatím tím nejambicióznějším a nejvelkorysejším programem Evropské unie (EU) na podporu výzkumu a inovací dosud (s plánovaným rozpočtem více než 80 miliard EUR). NICER již dlouhodobě poskytuje podporu českým výzkumným institucím i projektovým týmům a podnikům se zapojením
v evropském výzkumném prostoru díky odbornosti národních kontaktních bodů (NCP – National Contact Point). Tito experti představili strukturu nového programu Horizont Evropa, očekávané novinky i předběžné termíny vyhlášení prvních výzev pro projektové žádosti.

Dalším smyslem akce byl i důležitý apel na český výzkum. Česká republika, bohužel i díky své závislosti na strukturálních fondech, čerpá z přímo řízených programů velmi podprůměrně. Mezi ty právě patří i předchůdce Horizontu Evropa aktuálně probíhající Horizont 2020. Český výzkum tak sám sebe šidí, neboť podle statistik je zřejmé, že pakliže se české týmy se svými projekty ucházejí
o financování na evropské úrovni, jsou nadprůměrně úspěšné. Zde je nutné zdůraznit, že díky vysoké konkurenceschopnosti na celoevropské úrovni, pouze ty nejkvalitnější a nejsmělejší výzkumné a inovační projekty mohou být prostřednictvím rámcových programů financovány.

Český výzkum by se měl v dalším období výrazně reorientovat na přímo řízené projekty EU. Nadcházející program nabízí příležitosti jak pro jednotlivce i celé týmy z neziskové sféry, tak pro podporu inovačního potenciálu firem. Evropský výzkumný prostor si nyní klade jako jeden z hlavních cílů zlepšit transfer znalostí od základního výzkumu až po uplatnění výsledků výzkumu na trhu – Horizont Evropa může tomuto cíli posloužit jako vynikající nástroj.

Koronavirová krize mimo jiné katalyzovala nutnost mezinárodní spolupráci ve výzkumu. Orgány EU si důležitost financování výzkumu dobře uvědomují a nabízejí opravdu štědrý balíček, ze kterého je možné čerpat. Nyní je řada na českém výzkumu, aby nepropásl svoji šanci pevněji svoji pozici v evropském výzkumném prostoru etablovat. Akce organizovaná Technologickým centrem AV ČR nabídla základní informace o programu Horizont Evropa a o relevantních kontaktech, na které se zájemci o realizaci projektů v tomto programu mohou obracet. Věříme, že jich bude stále přibývat.

Ing. Aneta Kašlíková, Ph.D., kaslikova@tc.cz, Národní kontakt pro finanční a právní aspekty rámcového programu Horizont 2020

Kontakt pro média: Michaela Blšťáková, blstakova@tc.cz, 725 047 814