Technologické centrum Praha

Otevřena výzva JPI Zdravá výživa pro zdravý život (JPI HDHL)

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 25.02.2020

Otevřena výzva JPI Zdravá výživa pro zdravý život (JPI HDHL)

Otevřena výzva JPI Zdravá výživa pro zdravý život (JPI HDHL)

Dne 27. ledna 2020 byla vyhlášena výzva k předkládání předběžných návrhů projektů v rámci Iniciativy společného programování Zdravá výživa pro zdravý život (JPI HDHL) s názvem „Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES)”. Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete zde a návod pro podávání předběžných návrhů projektů včetně příslušného formuláře je k dispozici zde. Termín pro předložení předběžných návrhů je 3. 4. 2020. Rozpočtová alokace MŠMT činí 500 000 eur. Informaci o výzvě na webu MŠMT včetně kritérií způsobilosti a kontaktní osoby naleznete zde.