Technologické centrum Praha

Konal se 20. ročník konference České dny pro evropský výzkum – CZEDER 2023

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 14.02.2023

Konal se 20. ročník konference České dny pro evropský výzkum – CZEDER 2023

Soubory:

Praha 14. 2. 2023 – Dnes se ve Vienna House Andel's Prague uskutečnil již 20. ročník konference České dny pro evropský výzkum – CZEDER 2023.  Konferenci každoročně pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za účasti významných řečníků a hostů z akademické sféry, státní správy i Evropské komise. Jedná se o největší konferenci věnovanou evropským rámcovým programům pro výzkum, technologický vývoj a inovace v České republice.

Tématy letošního jubilejního ročníku, který probíhal hybridní formou, bylo zhodnocení výsledků a dopadů českého předsednictví Radě EU v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

„Mohu s potěšením konstatovat, že se nám během šesti měsíců českého předsednictví v Radě EU řada věcí z naší agendy výzkumu
a inovací podařila a bylo přijato několik zásadních dokumentů. Ale co je důležitější, je to, že se nám podařilo nabrat dynamiku, která českým předsednictvím neskončila, ale má a bude mít pokračování i v nadcházejícím období. Děkuji všem, kteří se na úspěchu českého předsednictví podíleli, a věřím, že akce CZEDER přispěje k další integraci České republiky do Evropského výzkumného prostoru,“
řekl při zahájení konference ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Následující dva tematické bloky se v diskusích se špičkovými odborníky věnovaly prestižním grantům Evropské rady pro výzkum
a dále akcím Marie Skłodowské Curie (MSCA) na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků a jejich kariéry.

„Již od pátého rámcového programu (1999-2002), kdy byla Česká republika jedním z přistupujících zemí k rámcovým programům EU pro výzkum, technologický rozvoj a inovace bylo na základě úspěšného tendru Technologické centrum pověřeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, aby implementovalo tuto agendu do svých struktur a stalo se v rámci České republiky kontaktním bodem pro činnosti, které povedou k zapojení českého výzkumu do rámcových programů Evropské unie. To se děje do současnosti. Jsem přesvědčen, že pevné zapojení České republiky do evropského výzkumného prostoru přispěje ke zvýšení kvality českého výzkumu,“ uvedl Karel Klusáček, ředitel TC Praha na úvod konference. Dále upozornil, že Technologické centrum Praha (dříve Technologické centrum AV ČR) již poskytlo v rámci této činnosti přes 20 tisíc konzultací a pomohlo připravit téměř 2,5 tisíce konkrétních projektů. Statistiky též ukazují, že mnoho z těchto projektů bylo úspěšně financováno.

Celý text tiskové zprávy je k dispozici v příloze.

TZ vydala redakce HN a redakce Vědavýzkum.cz

Autor fotografií v galerii: René Fojtík