Technologické centrum Praha

Analýza dopadů generativní umělé inteligence na zaměstnání v Česku

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 22.05.2024

Analýza dopadů generativní umělé inteligence na zaměstnání v Česku

Analýza dopadů generativní umělé inteligence na zaměstnání v Česku

Soubory:

Generativní AI dosáhla úrovně, kdy je v řadě oblastí schopna generovat výstupy srovnatelné
s lidskou tvorbou, a proto by si každý měl položit otázku, jak bude jeho pracovní pozice nebo obor podnikání ovlivněn příchodem nových technologií. Protože se překotný vývoj AI do jisté míry vyznačuje i nedostatkem spolehlivých dat o konkrétních dopadech, Technologické centrum Praha provedlo v souvislosti s aktualizací Národní strategie umělé inteligence České republiky 2030, kterou zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu, rešerši aktuálních globálních studií zaměřených na analýzy a diskusi vlivu AI nejen na pracovní trh a následně připravilo analytický model posuzující současný a očekávaný vliv generativní AI na jednotlivé profese.
Z modelu například vyplývá, že do pěti let bude možné technologiemi nahradit více než 70 % potřebných kognitivních dovedností na pozicích pracovníků ve službách a prodeji nebo všeobecných administrativních pracovníků a pracovníků na přepážkách. V menší míře budou dotčena povolání specialistů ve zdravotnictví či vědě a výzkumu, avšak tyto i další vysoce kvalifikované role budou vystaveny intenzivnější adopci AI, než bylo předpovídáno před nástupem generativní AI. Kromě toho bude stále narůstat poptávka po odbornících v oblasti rozvoje AI technologií, jako jsou datoví vědci či inženýři strojového učení, i po nových pracovních rolích typu prompt inženýr a AI auditor.

Celou tiskovou zprávu s užitečnými odkazy naleznete v příloze, samotný policy brief zde.