Technologické centrum Praha

Praha se na tři dny stane centrem mezinárodní sítě na podporu podnikání malých a středních firem Enterprise Europe Network

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 25.10.2022

Praha se na tři dny stane centrem mezinárodní sítě na podporu podnikání malých a středních firem Enterprise Europe Network

Praha se na tři dny stane centrem mezinárodní sítě na podporu podnikání malých a středních firem Enterprise Europe Network

Soubory:

Praha 25. 10. 2022 — Dnes byla v prostorách O2 Universum v Praze zahájena konference mezinárodní sítě pro podporu podnikání Enterprise Europe Network, která potrvá do čtvrtka 27. 10. 2022. Síť, která vznikla v roce 2008, dnes působí ve více než 60 zemích světa. Do hlavního města zavítá přes 500 zástupců z členských organizací a další 3 000 členů budou mít možnost se připojit online. Konferenci zde organizuje Evropská komise.

Mezinárodní síť Enterprise Europe Network sdružuje organizace typu inovačních center, vědecko-technických parků, obchodních a řemeslných komor, univerzit apod. Obecně organizace, které podporují rozvoj inovací a internacionalizaci firem. Malým a středním podnikům (MSP) bezplatně nabízejí podnikatelské poradenství a služby spojené s vyhledáváním nových zahraničních partnerů, případně i s vyhledáváním investorů.

Hlavním cílem sítě je zvyšovat konkurenceschopnost MSP pro snadnější vstup na mezinárodní trhy a podporovat jejich rozvoj a inovace. Fungování sítě Enterprise Europe Network v České republice zajišťuje konsorcium složené ze šesti regionálních partnerů, které koordinuje Technologické centrum AV ČR a je také spolupořadatelem akce. Veškeré výstupy z konference pak pomůžou nejen síti samotné k zefektivnění jejích služeb, ale budou z nich profitovat i firmy a podniky, které služby sítě využívají.
Program konference je složen z 27 workshopů zaměřených na témata, která jsou aktuální pro podnikatele ze všech oblastí společnosti jako je digitalizace, udržitelnost, inovace, přístup k financování, bezpečnost, jednotný a regionální trh a další. Zároveň si konference vytyčila tři cíle: diskusi nad otázkou Jak může síť prostřednictvím svých služeb přispět k průmyslové transformaci; sdílet osvědčené postupy ke zlepšení kvality a viditelnosti služeb sítě, včetně zlepšení jednotného trhu, internacionalizace a inovací; umožnit členům sítě propojovat se a zvyšovat šance na spolupráci a synergie.