Technologické centrum Praha

Návštěva ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové v TC AV ČR

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 05.05.2022

Návštěva ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové v TC AV ČR

Návštěva ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové v TC AV ČR

Soubory:

V pondělí 2. května se v Technologickém centru AV ČR uskutečnila návštěva ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Paní ministryně (a zároveň předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace – RVVI), kterou doprovázel vedoucí týmu jejích poradců Aleš Bělohradský a prof. Štěpán Jurajda, místopředseda RVVI, projevila zájem o návštěvu v rámci svého poznávání výzkumných institucí. Zajímala se především o aktivity Technologického centra (TC), které přispívají k vysoké kvalitě strategického rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích, o činnost Národního informačního centra pro evropské rámcové programy a o aktivity směřující k podpoře mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních inovativních podniků.

Ředitel TC Karel Klusáček úvodem paní ministryni krátce seznámil s historií vzniku TC, jeho posláním a způsobem financování. Vedoucí jednotlivých oddělení TC následně představili hlavní činnosti svých týmů.

Paní ministryni zajímala konkrétní opatření, která byla ze strany TC doporučena ke zvýšení účasti ČR v rámcových programech EU, podíl TC na aktivitách směřujících ke zlepšení čerpání finančních prostředků v komunitárních programech, podpora vědeckých týmů, univerzit, náročnost účasti v evropských výzkumných projektech či práce TC s hodnotiteli projektů rámcových programů EU. Zajímala se také o konkrétní čísla z oblasti podpory inovačních podniků (např. počet technologických transferů) a o aktivity ILO (kontaktní osoba pro spolupráci s průmyslem) pro mezinárodní výzkumné infrastruktury. Ocenila dlouhodobou a systematickou činnost TC především na poli podpory mezinárodni vědecké spolupráce a v oblasti koncepčních a analytických studií pro výzkum a inovace. „Věřím, že konzultační i analytické služby TC budou mít příznivý dopad na intenzitu zapojení českých výzkumných týmů do evropských projektů rámcových programů. Také věřím, že doporučení, která Technologické centrum na základě své práce poskytuje, budou předmětem jednání RVVI a pozitivně ovlivní další směřování politiky výzkumu a inovací.“ uvedla H. Langšádlová.

Paní ministryně se zajímala i o práci TC směřující k podpoře spolupráce českého průmyslu s mezinárodními výzkumnými infrastrukturami a vyžádala si k tomuto tématu zaslání doplňujících informací a návrhů pro zvýšení intenzity a efektivity této spolupráce.

Paní ministryně si také vyžádala některé materiály s konkrétními doporučeními TC, které byly již součástí dříve zpracovaných analýz pro RVVI a ocenila vysokou profesionalitu práce TC. Ředitel Klusáček při té příležitosti vyjádřil naději, že finanční prostředky pro projekty TC v oblasti strategických studií budou zajištěny v dlouhodobém časovém horizontu a nebude tak narušena kontinuita poskytovaných odborných služeb. Na závěr návštěvy si paní ministryně prohlédla konferenční prostory TC, které jí byly nabídnuty k využití pro akce související s její agendou.

Tisková zpráva též v příloze.

Více fotografií v sekci Novinky.