Technologické centrum Praha

Konala se konference k 15letům trvání sítě Enterprise Europe Network

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 29.11.2023

Konala se konference k 15letům trvání sítě Enterprise Europe Network

Dne 27. listopadu se konala v pražském hotelu Clarion Congress konference k příležitosti 15letého výročí založení největší mezinárodní sítě pro podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) a 30letého výročí ustavení jednotného evropského trhu. Konference, na které se sešlo na 90 posluchačů, byla koncipována jako poděkování partnerům, jejichž dlouhodobá podpora a spolupráce umožňuje dosahovat významných pozitivních výsledků klientských firem. Konference byla také příležitostí k setkání a výměně zkušeností všech zúčastněných, kterými byli podnikatelé, zástupci státních institucí a organizací rozvoje podnikání.

“Jsem rád, že jsme se všichni mohli sejít k příležitosti těchto dvojitých narozenin. Jde samozřejmě o 15 let od založení sítě EEN a zároveň 30 let od vzniku jednotného evropského trhu. Chtěl bych poděkovat všem partnerům za dlouhodobou spolupráci, která pomohla spoustě českých firem. Také bych ale chtěl poděkovat našim klientům a ambasadorům, kteří se rozhodli náročnou cestu k úspěchu projít právě s námi a jsem rád, že nám na cestě k dosažení jejich cílů důvěřovali,” zaznělo v úvodu konference od Petra Hladíka, koordinátora sítě EEN v ČR. Hosty na úvod přivítal také Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade a partner některých aktivit sítě EEN.

Program konference byl rozdělen do několika bloků. V každém z nich jeden ze zástupců českého konsorcia EEN představil stěžejní služby, na které se zaměřuje. Velký důraz byl také kladen na trendy v moderním podnikání, a to především v oblastech digitalizace, udržitelnosti a odolnosti. Součástí jednotlivých bloků vystoupili také zástupci firem, kteří sdíleli své úspěšné příběhy na jednotném evropském trhu a seznámili posluchače s momenty v jejich podnikání, kdy jim služby sítě EEN pomohly.

Jednou z velmi úspěšných firem byla např. Stabilplastik, která vyrábí přepravní palety výhradně ze 100% recyklovaného plastového odpadu a jejich provoz je postaven na principech udržitelnosti. S pomocí expertů ze sítě EEN se jí podařilo najít strategického partnera v Dánsku a následně i ve Švédsku. Úspěch této firmy je natolik inspirativní, že 17. listopadu 2023 získala prestižní ocenění Enterprise Europe Network Award 2023 v kategorii „Inspirativní klientská cesta.“

V posledním bloku akce zazněla také možnost, jak vytvořit zajímavé synergie s jinými sítěmi. Jiří Janošec z Technologického centra Praha představil síť ADMA TranS4MErs, která má za cíl podpořit transformaci malých a středních výrobních firem v moderní podniky, které budou schopné řešit ekologické, digitální a společenské výzvy.

Enterprise Europe Network je globální síť partnerských organizací, která se věnuje podpoře malých a středních podniků při rozšiřování jejich podnikání na mezinárodní úrovni. Síť Enterprise Europe Network s více než 600 partnerských kanceláří ve více než 50 zemích světa poskytuje odborné poradenství a podporu na míru podnikům, které mají ambici uspět na evropském jednotném trhu i mimo něj. Síť Enterprise Europe Network je v České republice zastupována konsorciem šesti regionálních partnerů, které koordinuje Technologické centrum Praha.