Technologické centrum Praha

Technologické centrum Akademie věd ČR potvrdilo pozici národního koordinátora evropské sítě pro podporu podnikání

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 13.01.2022

Technologické centrum Akademie věd ČR potvrdilo pozici národního koordinátora evropské sítě pro podporu podnikání

Soubory:

Největší mezinárodní síť pro podporu podnikání známou jako EEN (Enterprise Europe Network) bude v Česku  i v dalším třiapůlletém období, tj. do poloviny roku 2025, koordinovat Technologické centrum Akademie věd ČR. Rozhodla o tom Evropská komise, která posuzovala kvalitu předloženého projektu během několikaměsíčního výběrového řízení. Partnery projektu v Česku jsou Centrum pro regionální rozvoj ČR, BIC Plzeň, Jihomoravské inovační centrum, Regionální hospodářská komora Brno a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Komise projekt financuje z programu na podporu malých a středních podniků (Single Market Programme); kofinancování zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Díky účasti regionálních partnerů v projektu pokrývá síť EEN od r. 2008 celé území ČR a poskytuje unikátní bezplatné poradenství malým a středním podnikům s mezinárodními ambicemi např. při vstupu na zahraniční trhy, a to i mimo EU. V souladu se současnou strategickou orientací Evropské unie se síť EEN v dalším období ještě více než dosud zaměří na podporu malých a středních podniků při přechodu na zelenou transformaci, udržitelné obchodní modely a při zavádění digitálních řešení ve firmách.

„Fakt, že Evropská komise i pro další období vybrala projekt, který jsme připravili společně s našimi partnery, považuji mimo jiné i za ocenění našich zkušeností i kvality naší společné práce v minulých letech. Od r. 2008, kdy síť EEN v ČR koordinujeme, jsme pomohli více než tisícovce malých a středních podniků, z nichž mnohé se prosadily v mezinárodní konkurenci,“ uvedl ředitel Technologického centra Karel Klusáček. „Věřím, že svou roli při rozhodování Evropské komise sehrály konkrétní úspěchy našich klientů, naše hluboká znalost českého prostředí i schopnost inovovat, bez níž se podnikání ani jeho podpora neobejde,“ dodal.

Síť Enterprise Europe Network je jedním z důležitých nástrojů faktické realizace strategie EU na podporu růstu a zaměstnanosti. Hlavním cílem sítě je zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a podporovat rozvoj podnikání např. tím, že jim pomáhá nacházet investory i partnery pro obchodní, technologickou i vědecko-výzkumnou spolupráci. Síť EEN dále rovněž poskytuje poradenství o jednotném vnitřním trhu EU či vhodné strategii a možnostech ochrany duševního vlastnictví i jeho komerčního využití.
Síť sdružuje přibližně 600 odborných organizací v oblasti podpory inovací a rozvoje podnikání z více než
60 zemí světa. Podporuje jak zralejší, tak i mladé rostoucí inovativní firmy s mezinárodními ambicemi.