Technologické centrum Praha

TC AV ČR se stává jedním z 38 partnerů projektu ADMA TranS4MErs

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 08.10.2021

TC AV ČR se stává jedním z 38 partnerů projektu ADMA TranS4MErs

TC AV ČR se stává jedním z 38 partnerů projektu ADMA TranS4MErs

Soubory:

Technologické centrum AV ČR se stává jedním z 38 partnerů evropského projektu na podporu malých a středních podniků ADMA TranS4MErs. Projekt má podpořit transformaci více než 1 000 malých a středních výrobních podniků (SMEs), aby se do roku 2025 staly "podniky budoucnosti", a byly schopné řešit ekologické, digitální a společenské výzvy v celé Evropě.
ADMA TranS4MErs (Advanced Manufacturing Assistance and Training for SME Transformation) je projekt na podporu a odbornou přípravu malých a středních podniků pro transformaci výrobních procesů. Technologické centrum je jediným partnerem za Českou republiku a jeho účast v tomto mezinárodním projektu je dalším významným potvrzením jeho kompetencí v oblasti podpory digitalizace a rozvoje inovačního podnikání.

Koordinátorem projektu financovaného EU částkou 5,6 milionu EUR je výzkumné centrum Irish Manufacturing Research (IMR). Projekt bude v příštích třech letech posilovat celoevropskou pomoc a školení pro SMEs v oblasti pokročilé výroby. Bude cílit na jejich větší konkurenceschopnost poskytováním rychlého, flexibilního a celoevropského přístupu k poradenství. Široká síť vybraných zkušených partnerů v projektu ADMA TranS4MErs pokryje službami všechny členské státy EU-27. Projekt ADMA TranS4MErs je financován
z programu Horizont 2020 INNOSUP-08-2020.

„Pro celou řadu malých a středních podniků není snadné zavádět pokročilé výrobní technologie a zvyšovat tak svou konkurenceschopnost na trhu. Právě z tohoto důvodu je podpora, urychlující jejich transformaci v "podniky budoucnosti", tak zásadní a důležitá“, říká o projektu Petr Hladík, vedoucí Oddělení rozvoje podnikání TC AV ČR a dále doplňuje: „Tato podpora je poskytována českým SMEs prostřednictvím služeb mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network, jejíž české části je TC AV ČR koordinátorem. TC AV ČR je také členem digitálního inovačního hubu H4DI a připravovaného evropského digitálního inovačního hubu
v oblasti cybersecurity. Cílem je samozřejmě umožnit českým malým a středním podniků dobrý přístup k novým technologiím a znalostem, pomoct se zavedením postupů pokročilé výroby a posílit jejich pozice na trhu“.

Celý text s mapou pokrytí projektu naleznete v příloze níže.