Technologické centrum Praha

CO2- Source for Chemical Industry and Transport

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 07.03.2019

CO2- Source for Chemical Industry and Transport

CO2- Source for Chemical Industry and Transport

Soubory:

Česká technologická platforma biosložek pro dopravu a chemický průmysl, Svaz chemického průmyslu ČR a Technologické centrum Akademie věd ČR uspořádaly dne
7. března 2019 národní seminář na téma CO2 jako zdroj pro chemický průmysl, dopravu, energetiku, stavebnictví či zemědělství s pracovním názvem „CO2 – Source for Chemical Industry and Transport“.

„Jsem velmi rád za iniciaci tohoto semináře, který zahájí aktivní a hlavně koordinovanou spolupráci výzkumných pracovišť Akademie věd, vysokých škol, podniků a veřejné správy na výzkumu a aplikacích spojených s využíváním odpadního CO2 v průmyslu a energetice (včetně paliv a procesů P2X – ukládání elektrické energie do chemikálií a paliv). Jedině tak se dá tato složitá situace řešit.“ Uvedl na úvod semináře senátor  prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., který se ujal moderování celé akce. Velmi profesionálně zde také zúročil své dlouholeté zkušenosti v tomto oboru.

Obsah celé tiskové zprávy viz příloha níže.