Technologické centrum Praha

Technologické centrum AV ČR pomáhá zájemcům o ERC granty

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 20.03.2022 Zdroj: vedavyzkum.cz

Technologické centrum AV ČR pomáhá zájemcům o ERC granty

Technologické centrum AV ČR pomáhá zájemcům o ERC granty

Koncem tohoto týdne Evropská komise oznámila výsledky aktuální výzvy o ERC Consolidator granty. Letos do Česka putuje jediný tento grant, a to k Pavlu Plevkovi
z CEITEC MU. Technologické centrum se připojuje s gratulací tomuto talentovanému výzkumníkovi a také vysvětluje, jak dokáže zájemcům o ERC granty pomoci při jejich cestě
k zisku nejprestižnějšího grantu v Evropě.

V polovině prosince 2021 Technologické centrum AV ČR (TC) organizovalo ve spolupráci
s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC cvičné pohovory pro uchazeče
o ERC Consolidator granty, kteří postoupili s žádostí do druhého kola. Na cvičný pohovor se přihlásilo pět vědců a jedna vědkyně. Pavlu Plevkovi, který byl jedním z účastníků na prosincovém cvičném pohovoru, moc gratulujeme.

Celý text je k dispozici na vedavyzkum.cz. .