Technologické centrum Praha

Průzkum: Hlavním důvodem pro potřebu lokální podpory škol je administrativa

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 10.06.2021 Zdroj: Zpravodajství ČTK

Průzkum: Hlavním důvodem pro potřebu lokální podpory škol je administrativa

Průzkum: Hlavním důvodem pro potřebu lokální podpory škol je administrativa

Praha 11. června (ČTK) - S administrativní zátěží ředitelů nebo legislativními změnami by školám mohlo pomoci vytvoření týmů odborníků, kteří by podporovali školy v regionech.
V současnosti v nich kvůli velké decentralizaci taková pomoc pro školy chybí. Takzvaný střední článek podpory, jehož vznik předpokládá vládou schválená Strategie 2030+, by měl spolupracovat se vzdělávacími organizacemi a školami na lokální úrovni a mít jasně danou odpovědnost. Vyplynulo to z průzkumu Stálé konference ve vzdělávání (SKAV) v projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd (AV) ČR, o kterém dnes SKAV uspořádala on-line panelovou diskusi.

S myšlenkou takzvaného středního článku podpory přišlo na jaře 2019 ministerstvo školství. Profesor Arnošt Veselý, který se podílel na přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030, tehdy upozornil na to, že velká decentralizace českého vzdělávacího systému s sebou přináší i negativa, jako je obrovská zátěž a zodpovědnost jednotlivých ředitelů. Za pozitivum označil například to, že školy mohou vytvářet vlastní vzdělávací plány, rozhodovat o pravidlech hodnocení, vybavení či učebnicích. To jim podle něj umožňuje přizpůsobit vzdělávání co nejlépe místním podmínkám a konkrétním dětem. Podle ministerstva je proto potřeba hledat řešení, jak velkou autonomii škol zachovat, ale zároveň víc pomoct těm, které to potřebují.

Nedávný průzkum, kterého se zúčastnilo 181 různých organizací, škol či zástupců krajů a měst, potvrdil, že hlavním problémem je přetížení ředitelů administrativou, uvedl dnes v on-line diskusi vedoucí oddělení strategických studií TC AV ČR Michal Pazour. Dalšími důležitými důvody pro vznik středního článku podpory je podle jeho výsledků potřeba realizace změn, o kterých se rozhodne na úrovni státu, nedostatečné vedení učitelů v regionech, plýtvání kapacitami škol a neexistence nikoho, kdo má odpovědnost za kvalitu vzdělávání v určitém regionu, řekl.

S tím, že jsou ředitelé přetíženi administrativou, podle Pazoura souhlasilo 96 procent dotázaných. Zhruba 91 procent jich uvedlo,
že je na regionální úrovni problém aplikovat změny uložené ministerstvem školství, řekl. Takzvaný střední článek podpory by podle 88 procent respondentů pomohl ředitelům s administrativou a podle 88 procent školám při vzájemné spolupráci, dodal. Podle Silvie Pýchové ze SKAV nebude asi jednoduché střední článek vytvořit a najít na něm shodu napříč různými aktéry ve vzdělávání, je ale potřeba se o to pokoušet.

Ministerstvo v lednu zahájilo pilotní projekt, ve kterém budou po dobu dvou let týmy odborníků ve vybraných regionech poskytovat školám podporu v managementu, správě a vedení lidí. Podle webu úřadu mají být prostředníky v komunikaci mezi ministerstvem a školami i jejich zřizovateli. V okresech Semily a Svitavy jsou nyní dva týmy řízeny přímo ministerstvem, o pilotáži v dalších regionech chtěl úřad jednat i s kraji.

ptd jw

Záznam online pořadu je na FB watch live zde.