Technologické centrum Praha

Jaký je výzkumný a inovační potenciál České republiky?

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 13.03.2021 Zdroj: vedavyzkum.cz

Jaký je výzkumný a inovační potenciál České republiky?

Jaký je výzkumný a inovační potenciál České republiky?

Technologické centrum AV ČR publikovalo studii o výzkumném a inovačním potenciálu České republiky v nastupujících technologických trendech. Studie dává do souvislostí identifikované technologické trendy, nově vznikající technologie a výzkumný potenciál ČR. Poukazuje na směry, kde má ČR zkušenosti a kapacity ve výzkumu, kterými je strategické se zabývat.

Studie identifikuje takzvané Key enabling Technologies (KET – klíčové umožňující technologie), což jsou průřezové technologie založené na pokročilých znalostech přinášející vysokou přidanou hodnotu do nových výrobků a služeb v různých oblastech. Studie porovnává publikační a patentovou aktivitu KETs v Česku a v zahraničí. Analyzuje projekty, které dostaly veřejnou podporu, a to, na kterých technologiích spolupracovaly výzkumné organizace
s podniky - vše pak mezinárodně porovnává.

KETs se staly osou jednoho z pilířů evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (2014-2020) a postupně přispěly k formování nových trendů v pokročilých výrobních procesech nazývaných také Průmysl 4.0.

Rozsáhlá zpráva obsahuje přehled technologií, které jsou nyní v hledáčku výzkumu. Studie poukazuje na průsečíky, kde má ČR zkušenosti. Které směry výzkumu jsou podle autorů pro ČR strategicky výhodné? Jsou buďto tradiční, nebo na ně má ČR kapacitu a zároveň jsou žádané a v kurzu.

Celý text naleznete na webu vedavyzkum.cz zde.