Technologické centrum Praha

Konference Úřadu vlády představila první celonárodní studii o potenciálu umělé inteligence v ČR

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 01.02.2019 Zdroj: Digiczech.cz (provozuje Úřad vlády ČR)

Konference Úřadu vlády představila první celonárodní studii o potenciálu umělé inteligence v ČR

Konference Úřadu vlády představila první celonárodní studii o potenciálu umělé inteligence    v ČR

Strojové učení, robotizace v průmyslu, ale i v kancelářské práci, ochrana kybernetického prostoru, autonomní vozidla…Umělá inteligence ovládá svět technologického byznysu, ale je tématem, které se skloňuje i v institucích Evropské unie a čím dál tím více i v ČR. Vláda nyní připravuje první národní strategii umělé inteligence, která určí způsob podpory tohoto dynamického odvětví.  Vznik národní strategie koordinuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a vládě ji předloží do konce dubna 2019.

Základním kamenem pro tvorbu vládní strategie je odborná studie, kterou připravil tým složený z expertů z několika tuzemských výzkumných institucí (Technologického centra Akademie věd ČR, Českého vysokého učení technického v Praze a Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.) S čím studie přichází, bylo diskutováno na velké konferenci v Černínském paláci 31. ledna.

Studie zmapovala současný stav umělé inteligence v ČR jak z pohledu vědy a výzkumu, tak startupové a korporátní scény. Studie se zároveň zaobírá také dopady nových technologií na společnost, zejména na trh práce. Posledním aspektem, který studie zkoumala,
je nastavení vhodného právního rámce pro umělou inteligence a etické otázky, které nové technologie vyvolávají.

Studie na závěr přichází se sadou doporučení pro veřejnou správu, jak nejlépe nastavit podmínky pro rozvoj umělé inteligence v ČR. Mezi těmito doporučeními je například důraz na podporu rozvoje a vzniku startupů s vysokou přidanou hodnotou v AI technologiích
a s většinovým podílem českých subjektů, dále poskytování nezávislých služeb nad veřejnými daty, zvýšení počtu reálného nasazení výsledků výzkumu do praxe, rozšíření vzdělávacích programů a kurzů AI dovedností či zapojení do mezinárodních projektů a iniciativ Evropské unie. V souvislosti s dopady na trh práce doporučují autoři soustředit se například na podporu pracovních příležitostí ve více postižených regionech, podporu mobility pracovníků, podporu systému celoživotního učení a vyššího odborného vzdělávání v oblasti technických a měkkých dovedností.

Text zprávy s více fotografiemi z akce a odkaz na studii je k dispozici zde.