Technologické centrum Praha

Znáte nástroje Evropské rady pro inovace?

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 19.12.2018 Zdroj: Vědavýzkum.cz

Znáte nástroje Evropské rady pro inovace?

Znáte nástroje Evropské rady pro inovace?

Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV) nedávno vydalo novou publikaci, která přehledně informuje o možnostech podpory špičkových inovací prostřednictvím nástrojů Evropské rady pro inovace (EIC). Jsou jimi SME Instrument, Fast Track to Innovation, FET-Open a EIC Horizon Prizes.

Evropská rada pro inovace (EIC), kterou před třemi lety prosadil komisař pro vědu, výzkum a inovace Carlos Moedas, postupně získává větší úlohu v podpoře evropských inovací. Jejím hlavním cílem je sjednotit doposud poněkud roztříštěné nástroje, a poskytnout v nich prostor inovátorům z řad malých, středních i velkých průmyslových podniků i akademické sféry. První výzvy byly vyhlášeny v průběhu letošního roku a další se chystají.

Publikace čtenáře postupně seznamuje s jednotlivými nástroji, kterými jsou Nástroj pro malé a střední podniky (SME Instrument), Nástroj Rychlá cesta k inovacím (Fast Track to Innovation), Nástroj budoucí a vznikající technologie (Future and Emerging Technologies FET-Open) a Ceny Evropské rady pro inovace (EIC Horizon Prizes). Pro každý nástroj je zde popsán jeho záměr, oprávnění žadatelé, průběh a další podrobnosti.

Brožura vyšla v elektronické verzi a je ke stažení zde

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TC AV ČR

Odkaz na text on-line na vedavyzkum.cz.