Technologické centrum Praha

Úřad vlády uspořádal workshop k analýze stavu umělé inteligence v ČR

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 19.10.2018 Zdroj: www.digiczech.eu

Úřad vlády uspořádal workshop k analýze stavu umělé inteligence v ČR

Úřad vlády uspořádal workshop k analýze stavu umělé inteligence v ČR

Ve čtvrtek 18. října se na Úřadu vlády ČR uskutečnil workshop k analýze stavu umělé inteligence v ČR. Akce se zúčastnili zástupci státní, soukromé a akademické sféry, kteří se aktivně podílejí na vývoji a implementaci umělé inteligence.

Uspořádání workshopu je jednou z činností, která vychází ze spolupráce ÚV ČR  a TA ČR v rámci projektu, který má za úkol představit analýzu stavu umělé inteligence v ČR. Realizační tým projektu je tvořen zástupci Technologického centra AV ČR, ČVUT RCI a Ústavu státu a práva AV ČR. Cílem akce bylo představit dílčí závěry analýzy a zapojit do její finalizace širší spektrum relevantních aktérů. Celodenní workshop byl rozdělen do tří panelových diskuzí zaměřujících se na specifické oblasti v tématu umělé inteligence.

.............................Druhá panelová diskuze vedená Michalem Pazourem, vedoucím řešitelů projektu za Technologické centrum
AV ČR
, volně navázala na první část tématem zavádění umělé inteligence do praxe a následnými dopady na společnost a trh práce. Hosty byli zástupce odborů Radim Hejduk, Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a Bořivoj Brdička, nezávislý expert na vzdělávání. Živá diskuze vyústila ve všeobecnou shodu na potřebě přetvořit současný systém vzdělávání k „proinformačnímu“ sytému, který zajistí flexibilitu studentů k technologickým změnám, zároveň umožní technologie efektivně využívat ve výuce a podpoří i měkké dovednosti studentů. Diskutována byla i otázka celoživotního vzdělávání a efektivita rekvalifikačních kurzů.....................................

Celý text článku společně s fotografiemi naleznete na tomto odkazu.