Technologické centrum Praha

Společná pozice CZARMA: Snížení byrokracie podpoří vědu, výzkum a inovace

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 21.05.2023 Zdroj: vedavyzkum.cz

Společná pozice CZARMA: Snížení byrokracie podpoří vědu, výzkum a inovace

Společná pozice CZARMA: Snížení byrokracie podpoří vědu, výzkum a inovace

Pod vedením Technologického centra Praha a pracovní skupiny CZARMA „Finanční a administrativní management projektů“ byla vytvořena první společná pozice CZARMA. Její podtitul je „Snížení byrokracie, zvýšení efektivity: Sjednocení administrativních podmínek podpoří výzkum, vývoj a inovace“.

Věříme, že zkušenosti a know-how členů a členek CZARMA napříč výzkumnými institucemi z celé ČR přispějí k posunu v této oblasti, k širší diskusi se všemi stakeholdery (včetně poskytovatelů, Úřadu vlády ČR a Rady pro výzkum, vývoj a inovace), ke sjednocení administrativních podmínek národních poskytovatelů i modernizaci a sjednocení/propojení existujících informačních systémů.

Celou společnou pozici si můžete přečíst na portále vedavyzkum.cz nebo na stránkách CZARMA.